95 krEtt smakprov av utbildningen

Jag vet att man ibland kan behöva funderas både en och två gånger innan man bestämmer sig för att hoppa på en utbildning. Jag har därför gjort sju av föreläsningarna från grundutbildningen tillgängliga att ta del av, utan att man förbinder sig till något.

Du har tillgång till föreläsnignarna i 30 dagar från att du startar kursen. Väljer du sedan att gå hela utbildningen har du tillgång till de här sju föreläsningarna och alla andra föreläsningar samt allt annat material för alltid!


Följande föreläsningar får du ta del av här:

1. Det nya perspektivet - Varför välja att se det på ett annat sätt?

2. Språket - Vilken betydelse har dina ord du väljer?

3. Principen - Som ger dig miljoner metoder.

4. Rörelseutveckling- Vad är att utveckla en kropp?

5. Integrerad vs Segregerad - Att se och jobba med en kropp som en enhet

6. Kroppsavläsning - Ett exempel på hur man ser och bedömmer en kropp

7. Funktionstest - Att testa en fot för rörelsen av resupination


Mycket nöje!

Linus Johansson, Fysioterapeut | Rörelseutvecklare


< Tillbaka till utbildningsprogrammet