Användarvillkor

När du registrerar ett medlemskap på movdoo.com godkänner du följande villkor. Dessa villkor är överenskomna mellan dig som användare och kund, här benämnd som "användare", och SOMA MOVE SWEDEN AB, nedan benämnd som "leverantör". Avtalet gäller för tjänsten movdoo.com, nedan benämnd som "tjänst". Produkter och information som är till salu på movdoo.com benämns nedan som "produkt".

När en produkt köps läggs den omedelbart till på användarens konto och kan väljas att påbörjas när som helst. Är det en fysisk produkt skickas den till av användaren angiven adress.

Leverantören tillhandahåller användaren en tjänst enligt distansavtalslagen. Pengarna kan återbetalas till användaren inom 14 dagar om produkten har köpts men inte påbörjats. Så snart produkten har påbörjats och användaren har fått tillgång till informationen som ges i produkten anses den som "använd" och pengarna kan inte återbetalas.

Det är upp till varje användare att informera sig om innehållet i varje produkt innan varje köp. För reklamationer måste användaren kontakta leverantören (info@movdoo.com).

Leverantören förbehåller sig rätten att göra ändringar i användarvillkoren när som helst. Ändringar kan ske utan förvarning, och alla ändringar publiceras alltid på webbplatsen. Användaren måste, vid första registreringstillfället, acceptera användarvillkoren och vid varje köp läsa användarvillkoren och godkänna dem.

Genom att acceptera användarvillkoren bekräftar användaren att han eller hon har läst, förstått och accepterat användarvillkoren. Om användaren inte godkänner villkoren måste han eller hon omedelbart avregistrera sig som medlem på tjänsten.

Leverantören har full rätt att avveckla eller sälja tjänsten utan förbehåll. Vid försäljning övergår äganderätten och därmed de fulla rättigheterna till materialet och informationen som användaren har tillhandahållit samt avtalen som täcks mellan användaren och leverantören till den part som köper tjänsten.

Följande ansvarsfriskrivning gäller för all information, material och innehåll på tjänsten.

Tjänsteleverantören avsäger sig allt ansvar för de beslut och handlingar som användaren vidtar baserat på informationen som presenteras på tjänsten.

Tjänsten får endast användas av personer över 18 år.

Användaren är fullt medveten om att all information som presenteras på tjänsten i form av text, rörliga bilder, stillbilder och alla andra material endast utgör rekommendationer.

Övningar, rörelser eller fysisk aktivitet som användaren väljer att utföra görs helt på egen risk. Sunt förnuft ska alltid råda och tillämpas.

Leverantören, distributörer av tjänsten, producenter av tjänsten, tjänstepersonal, andra samarbetspartners som förekommer på tjänsten eller andra samarbetspartners till tjänsten är inte ansvariga för de åtgärder som användaren vidtar baserat på den presenterade informationen och/eller de resultat som kan uppstå.

Tjänstens innehåll är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att ersätta råd, diagnos eller behandlingsrekommendationer från en läkare eller annan behandlande enhet.

Innan användaren börjar använda tjänsten och/eller om användaren har någon skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller annat påverkat hälsotillstånd måste han eller hon rådgöra med sin läkare om möjligheten att genomföra och följa rekommendationer för fysisk aktivitet.

Om användaren någonsin upplever smärta, yrsel, svaghet eller andra fysiska problem i samband med användningen av tjänsten måste han eller hon omedelbart avbryta användningen och kontakta läkare.

Användare som missbrukar tjänsten eller någon annan tjänsteleverantör på saklig grund kan omedelbart stängas av från tjänsten och medlemskapet kan raderas utan möjlighet till återbetalning.

En skriftlig förklaring kan ges till användaren via den angivna e-postadressen vid registrering. Inga återbetalningar eller andra ekonomiska regler gäller.

För att använda tjänsten måste användaren vid registrering lämna korrekta uppgifter. Användaren ansvarar för att hantera sina valda uppgifter på ett säkert sätt.

De uppgifter som användarna lämnar är skyddade. Leverantören kommer inte att lämna ut användaruppgifter till tredje parter, detta regleras av detta avtal.

Det är förbjudet för användaren:
Att göra information tillgänglig för tredje part.
Att överlåta användningen av kontot till någon annan än den registrerade.
Att utge sig för att vara någon annan eller skapa en falsk identitet för användning av tjänsten.

Allt material i form av filmer, rörliga bilder, stillbilder, text, musik eller annan form av media eller information skyddas av svensk upphovsrättslag.

Den som på något sätt använder eller utnyttjar ovan nämnda material kan kommer att kontaktas och om inte, av leverantören, ställda krav följs kommer en polisanmälan att göras vilket kan leda till rättsliga åtgärder.

Leverantören förbehåller sig rätten att ändra priser utan förvarning. Priset för varje produkt inkluderar alla skatter och avgifter.

Priserna inkluderar inte de kostnader som användaren har för kommunikation via sin internetleverantör. Alla typer av kostnader för nedladdning och streaming ingår inte i tjänstens pris.

Betalning sker med betalkort eller direktbetalning via annan tredje part. När köpet bekräftas reserveras motsvarande belopp på användarens bankkonto.

Tjänsten fungerar så att ett förbestämt material i form av rörliga bilder, text och/eller andra typer av information presenteras för användaren enligt ett förbestämt tidsintervall. Informationen om hur varje produkt är strukturerad gör varje enskild användare ansvarig för att informera sig innan varje köp.

Prenumeration
Vid en månadsprenumeration belastas användarens konto var månad fram tills att denne säger upp prenumerationen. En påbörjad 30 dagars period kan inte sägas upp eller återbetalas.

En månadsprenumeration kan testas gratis en gång i sju (7) dagar utan krav på betalkortuppgifter. Finns inga betalkortuppgifter inlagda avslutas prenumerationen automatiskt. Finns sedan tidigare betalkortuppgifter inlagda kommer en månadsdebitering att göras om kunden själv inte aktivt väljer att avsluta provperioden.

Användaren kan köpa samma produkt eller andra produkter flera gånger. Flera produkter kan köpas och vara tillgängliga samtidigt för användaren.

Leverantören tar inget ansvar för störningar eller förseningar som orsakas av användaren eller av fel eller brister i användarens utrustning eller annan utrustning som tillhör andra än leverantören.

All information som lämnas till tjänsten hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi registrerar endast följande information.
Namn.
E-postadress.
Användarnamn.
Antal gånger felaktigt lösenord har angetts.
Om kunden är accepterad eller avstängd.
Senaste datum kunden var utesluten från sidan.
Senaste datum och tidpunkt då kunden loggade in på sidan.
Senaste datum och tidpunkt då kunden ändrade lösenord.
Senaste datum för betalning av tjänsten ägde rum; datum och tidpunkt.
Vilka aktiva produkter kunden har i sitt konto.

Informationen sparas så länge som de behövs för ändamålet. Kund kan när som önska att få sin information utgiven, ändrad eller borttagen. Informationen används enbart för syftet med tjänsten. Ingen information ges eller säljs till tredje part. Detta gäller inte om företagsförsäljning sker.

Cookies
Tjänsten använder analysverktyg för att se hur besökaren använder webbplatsen och för marknadsföring.

Webbplatsfunktionalitet
En cookie som används för webbplatsens funktion. Den sparar ingen personlig information och sparas fram till att användaren stänger webbläsaren.

Piwik - Beteende och statistik
En cookie som används för att förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Denna cookie sparar ingen personlig information eller något ID som kan kopplas till besökaren.

Piwik - Samtycke
En cookie som sparar information om besökaren lämnat samtycke till cookies.

Google Ads - Marknadsföring
En cookie som sparar data för att visa våra annonser på andra webbplatser som är relevanta.

Facebook Ads - Marknadsföring
En cookie som sparar data för att visa våra annonser på andra webbplatser som är relevanta.

Du kan ge ditt samtycke till alla eller valda ändamål, eller så kan du neka samtycke till alla. Som besökare kan du alltid inaktivera spårning med cookies. Väljer du att inaktivera kommer vi att ställa in en opt-out-cookie i din webbläsare.

Leverantören tar inget ansvar för behandlingen av personuppgifter av tredje parter som kan vara länkade eller på annat sätt anslutna till tjänsten. För information i detta avseende hänvisas till tredjeparts användningsvillkor.

Tvister om tolkning och tillämpning av detta avtal som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna ska hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

Om tvisten ska prövas i domstol ska den lösas i svenska domstolar med tillämpning av svensk lag.

SOMA MOVE SWEDEN AB, 556791-7090, info@somamove.com, KUNGSGARDEN 13, 824 92 HUDIKSVALL.