1.295 kr

Välkommen till workshopen Rörlighet

Den här kursen innehåller sju stycken liveinspelade föreläsningar om rörlighet. Varje föreläsning är ca två timmar lång med en 10 min paus. Totalt 14 timmar föreläsningsmaterial. När du köper kursen är materialet ditt så länge du vill och du kan se det så många gånger du önskar.

I workshopen går vi på djupet i ämnet rörlighet och jag delar med mig av mina perspektiv och metoder för hur jag arbetar med rörlighet.

Här bjuder jag dig på den första föreläsningen ur workshopen. Skulle du vilja ta del av alla delar kan du läsa hela programmet här nedan för se innehållet i de resterande tillfällena. 

För att ta del av kursen på bästa sätt är det bra att ha boken Rörlighet tillgänglig. Du kan beställa den här.

Varmt välkommen och mycket nöje!

Linus Johansson, Fysioterapeut | RörelseutvecklareWorkshopens program:

•  Tillfälle 1 
• Introduktion till rörlighet.
• Vårt evolutionära arv och kroppens olika egenskaper.
• Kroppen är ett sammanlänkat system av rörelser.
• Kroppens olika vävar och dess betydelse för rörelse.
• Vår gångart - vårt grundmönster.
• Pronation och resupination.
• Hemstuderingsuppgift.•  Tillfälle 2
• Uppföljning
• Hållen lång - hållen kort.
• Pilbågsprincipen
• Det reciproka mönstren - de ömsesidiga förhållandena i kroppen.

• Hemstuderingsuppgift•  Tillfälle 3
• Uppföljning
• Vad är proprioception och hur arbetar vi med det?
• De tre interventionerna: statisk stretch, dynamisk stretch och excentrisk stretch.
• När ska man inte träna rörlighet och varför?
• Applicering av interventioner enligt pilbågsprincipen.
• Hemstuderingsuppgift.•  Tillfälle 4
• Uppföljning
• Genomgång av rörelser i förhållande till engagemangsmodellerna.
• Fotledsrörlighet
• Resupination drive
• Hemstuderingsuppgift•  Tillfälle 5
• Uppföljning
• “Benlängdsskillnad” - den interna bäckenbalansen.•  Tillfälle 6
• Uppföljning
• Nervmobilisering

• Sammanfattning / avslut
• Utvärdering
• Fortsättning•  Tillfälle 7
• Återträff